Tietopankki

Kaikki mitä sinun tulee tietää hautauksesta.

Opas hautausjärjestelyihin

Omaisen kuolema on aina tilanne, joka pysäyttää ja yllättää. Seuraavien viikkojen aikana on paljon hoidettavia asioita, joista monilla ei vielä ennestään ole kokemusta. Lue oppaastamme mitä vaiheita ja valintoja hautauksen järjestämiseen kuuluu.

Hautajaisten järjestäminen

Mikä on muistotilaisuus ja mitä se pitää sisällään?

Muistotilaisuus on edesmenneen läheisen muistelua ja surun jakamista varten. Tilaisuus voidaan rakentaa hyvin vapaamuotoisesti.

Muistotilaisuuden pitäminen kotona

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ja hänen elämäänsä.

Hautajaisten kukat ja tilojen koristelu

Kukat ovat tärkeä osa hautajaisia. Niiden kautta osoitetaan kunnioitusta edesmennyttä läheistä kohtaan sekä ilmaistaan jäljelle jäävää surua.

Näin järjestät hautajaiset

Läheisen poismeno on raskas tilanne. Siitä huolimatta omaisten on aloitettava hautajaisjärjestelyt pian kuoleman jälkeen.

Vainajan arkkuunlaitto ja kuljetus

Vainajan viimeinen matka on aina arvokas tilaisuus ja sitä varten edesmennyt puetaan ja valmistellaan arkkuun.

Mitä tarkoittaa sotilashautajaiset?

Palveluksessa menehtyneelle sotilaalle voidaan järjestää sotilashautajaiset.

Hautausjärjestelyjen aikataulut

Hautaukseen liittyy jonkin verran aikatauluja, jotka tulee ottaa huomioon hautajaisia järjestäessä.

Kuinka järjestän saattotilaisuuden

Hautaustapa ja tilaisuuden luonne riippuvat vainajan tahdosta ja omaisten päätöksistä.

Arkun ja uurnan valinta

Hautaustoimilaki määrää ihmisen hautaamisen ja tuhkaamisen tapahtuvan aina arkussa.

Kirkkoon kuulumattoman hautaus

Hautajaisten järjestämiseen liittyviä kysymyksiä voi herätä erityisen paljon silloin, kun vainaja on eronnut kirkosta tai ei ole eläessään kuulunut kirkkoon eikä ollut millään tavoin hengellinen.

Vieraana hautajaisissa

Muistovärssyt rakkaalle mummolle

Muistovärssyt ja runot ovat kauniita keinoja ilmaista tunteita, lohduttaa ja ottaa osaa suruun. Niitä liitetään kuolinilmoituksiin, suruadresseihin ja hautajaisten kukkavihkoihin.

Kuinka hautajaisiin pukeudutaan?

Hautajaiskutsun tullessa on aika varmistaa, että kaapista löytyy tilaisuuteen sopivat vaatteet.

Kauniit muistovärssyt koiralle

Lemmikin poismeno on raskas kokemus, joka voi aiheuttaa suurta surua omistajalleen. Tähän artikkeliin halusimme koota kauniita muistovärssyjä poisnukkuneelle lemmikille.

Näin laadit suruadressin

Adressi on juhlava julkilausuma, joka sisältää onnitteluja, kiitoksia tai surunvalitteluja.

Muistovärssyt tädille – 17 kauneinta muistovärssyä

Valmiit värssyt ja runot ovat kauniita keinoja ilmaista tunteita, lohduttaa ja ottaa osaa suruun.

Kauniita muistovärssyjä lapselle ja nuorelle

Muistovärssy lohduttaa surussa ja on kaunis tapa ilmaista osanotto surevalle. Tästä artikkelista voit poimia kauniita muistovärssyjä lapselle tai nuorelle.

Muistovärssyt siskolle – 14 muistovärssyä hautajaisiin

Muistovärssy lohduttaa surussa ja on kaunis tapa ilmaista osanotto surevalle. Muistovärssyjä voidaan liittää kuolinilmoituksiin, suruadresseihin ja kukkavihkoihin.

Kauniita muistovärssyjä puolison hautajaisiin

Muistovärssyt ja runot ovat kauniita keinoja ilmaista tunteita, lohduttaa ja ottaa osaa suruun. Niitä liitetään kuolinilmoituksiin, suruadresseihin ja hautajaisten kukkavihkoihin.

Kunniamerkkien käyttö hautajaisissa

Kunniamerkkien käyttö hautajaisissa on tapa osoittaa kunnioitusta vainajalle. Se nähdään usein osoituksena kiitollisuudesta ja arvostuksesta heidän palvelusta ​​ja saavutuksia kohtaan.

Muistovärssyt veljelle – 22 muistovärssyä hautajaisiin

Muistovärssyt ja runot ovat kauniita keinoja ilmaista tunteita, lohduttaa ja ottaa osaa suruun. Niitä liitetään kuolinilmoituksiin, suruadresseihin ja hautajaisten kukkavihkoihin

Kauneimpia muistovärssyjä isälle ja papalle

Kauneimpia muistovärssyjä isälle ja papalle. Muistovärssyjä voit käyttää kuolinilmoituksiin, suruadresseihin ja hautajaisten kukkavihkoihin.

Muistovärssyjä äidille

Värssyjä käytetään esimerkiksi kuolinilmoituksessa, muistokirjoituksessa ja osanottokukkien lohduttavina sanoina.

Ohjeita arkun kantajalle

Arkun kantajalla on erityinen tehtävä saattaa vainaja viimeisellä matkallaan. Tehtävä annetaan usein edesmenneen ihmisen läheisille.

Hautajaisten muistolauseet ja -värssyt

Kuolinilmoituksiin, suruadresseihin ja hautajaisten kukkavihkoihin liitetään muistolauseita ja muistovärssyjä.

Vieraana hautajaisissa

Läheisen poismeno voi tulla yllättäen vastaan. Kutsun tullessa mieleen nousee monia kysymyksiä.

Hautakivet ja muut muistomerkit

Hautakiven kunnostaminen – milloin on syytä kunnostaa hautakivi?

Hautakiven puhdistus ja hoito on hyvä tehdä säännöllisesti, jotta muistomerkki säilyttää arvokkuutensa sukupolvilta toisille. Hautakiven kunnostus on omaisten vastuulla.

Miten hautakivi oikaistaan ja kuka sen tekee?

Hautakiven perinteinen oikaisu tapahtuu yleensä lisäämällä hiekkaa ja soraa pohjakiven alle. Hautakiven oikaisuja tekevät mm. seurakunnat ja hautakivitoimittajat.

Mitä hautakiveen voidaan kaivertaa ja paljon se maksaa?

Hautakiveen voidaan lisätä uuden vainajan nimi-, syntymä- ja kuolintiedot, sekä haluttu koriste tai teksti.

Hautakiven kultaus, voiko sen tehdä itse?

Hautakiveä on hyvä kunnostaa noin 10-15 vuoden välein. Hautakiven kunnostuksessa kivi puhdistetaan ja alkuperäinen väri palautetaan kultauksella tai maalilla.

Muistolaatta hautakiveen

Hautakiveen voidaan nimikaiverruksen sijaan asentaa muistolaatta esimerkiksi silloin, jos hautakivessä ei ole tilaa uusille kaiverruksille.

Kuinka hautakiven puhdistaminen onnistuu itse?

Useimmiten hautakiven pinnalle kertyneen lian voi puhdistaa harjalla ja vedellä. Tarvittaessa kiven puhdistuksen voi käyttää mietoa ja ympäristöystävällistä pesuainetta, kuten mäntysuopaa.

Hautakiven valinta

Hautapaikalle on tapana pystyttää muistomerkki. Tavallisin vaihtoehto on hautakivi.

Kuolinpesän raha-asiat

Näin teet perunkirjoituksen

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle.

Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja. Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Vainajan kuolinpesän velat

Vainajan velat on aina maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksamiseen. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan velkojien kanssa.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, on hänen omaisuudestaan tehtävä perunkirjoitus vaikka vainaja olisi varaton.

Sukuselvitys perunkirjoitukseen

Sukuselvitys on viranomaisten antama sähköinen tai paperinen todistus jonka tarvitset vainajasta perunkirjoitusta varten.

Mikä on virkatodistus ja mihin sitä tarvitaan?

Virkatodistus on virallinen, paperille laadittava todistus henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista.

Kuka maksaa varattoman hautaamisen?

Mikäli menehtynyt henkilö on varaton ei hänen hautauskustannuksia tule yleensä maksaa omaisten toimesta.

Mitä hautaus maksaa?

Hautajaisiin ja hautaukseen liittyy useita eri kuluja, joita voi toisinaan olla vaikea hahmottaa.

Miten hoidan vainajan pankkiasiat?

Läheisen poismentyä on hyvä olla mahdollisimman pian yhteydessä siihen pankkiin, jota hän käytti.

Muita hyödyllisiä artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.

Hautaustapana arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja edelleen hyvin käytetty hautaustapa.

Tuhkan hautaaminen mereen

Tuhkien mereen hautaaminen on arvokas tapa jättää jäähyväiset.

Sotilaspastori – papin työ puolustusvoimissa

Sotilaspapit ovat Puolustusvoimien erikoisupseerin virassa työskenteleviä pappeja. Sotilaspapin työ on julistusta, opetusta ja sielunhoitoa.

Seurakuntapappi – papin tehtävät seurakunnassa

Pappeuteen liittyviä keskeisiä tehtäviä ovat jumalanpalvelus ja julistus, kirkon pyhät toimitukset, kristillinen kasvatus ja opetus sekä sielunhoito ja diakonia.

Sairaalapapit tukena kriisitilanteissa

Sairaalapapit tarjoavat lohtua, neuvontaa ja ohjausta potilaille ja heidän perheilleen sairauden, trauman tai kriisien aikana. Kaikissa suurissa sairaaloissa on vähintään yksi sairaalapappi.

Mikä on turistipappi?

Turistipapilla on monia samoja velvollisuuksia, kuin muilla seurakunnan papeilla, mutta painopisteenä turistipapilla on erityisesti alueen vierailijoiden ja paikallisen yhteisön tarpeiden palveleminen.

Kunnialaukaukset hautajaisissa

Kunnialaukausten ampuminen hautajaisissa on vanha seremoniallinen perinne jota suoritetaan usein sotilashautajaisissa.

Ennen hautajaisia – mitä tulee huomioida

Läheisen poismenon jälkeen on paljon asioita hoidettava ennen hautajaisia, riippuen roolistasi ja suhteestasi vainajaan. Tästä artikkelista voit lukea yleisiä vaiheita, jotka sinun on ehkä suoritettava ennen hautajaisia.

Hautapaikan selvittäminen

Hautapaikan selvittäminen aloitetaan yleensä seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautauspalveluista.

Saattohartaus eli ulosveisuu

Läheisen kuoltua voidaan omaisten toiveesta vainajalle pitää Vanhan Kristillisen tavan mukaan saattohartaus eli ”ulosveisuu”.

Mikä on hautauslupa ja mihin sitä tarvitaan?

Hautauslupa on asiakirja joka nimensä mukaisesti antaa luvan menehtyneen henkilön hautaamiseen.

Erilaiset hautaustavat ja maksut

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan.

Kuolema ulkomailla

Kuoleman yllättäessä ulkomailla apua ja neuvoa antaa lähin Suomen edustusto.

Kolumbaarioon hautaaminen

Kolumbaario eli uurnaholvi on tuhkauurnien säilytystila. Uurnaholveja on erilaisia ja ne voivat sijaita hautausmaan muurissa, kirkossa tai kappelissa.

Tuhkan luovutus krematoriosta

Suomessa hautauslaki määrää linjat tuhkauksen eri vaiheisiin. Tuhkat tulee haudata vuoden kuluessa tuhkauksesta. Tuhka luovutetaan omaisille aikaisintaan 2 viikkoa ennen hautausta.

Hautauksen historiaa

Arkkuhautaus on ollut käytössä ihmiskunnan kehittyneempien kulttuurien koko olemassaolon ajan.

Yleistä tietoa hautauksesta

Lue tuhkauksen ja arkkuhautauksen käytännön kulusta.