Mitä hautaus maksaa?

Hautajaisiin ja hautaukseen liittyvät kulut

Hautajaisiin ja hautaukseen liittyy useita eri kuluja, joita voi toisinaan olla vaikea hahmottaa. Pääsääntöisesti hautaus voidaan kuitenkin jakaa hautaustoimiston kuluihin ja seurakuntien kuluihin. Hautaustoimistot ja seurakunnat lähettävät erilliset laskut ja laskut on aina osoitettu kuolinpesälle. Lopullinen hautaushinta ja kulurakenne vaihtelee hautaustavan mukaan riippuen muun muassa siitä onko kyseessä arkkuhautaus vai tuhkaus ja siitä minne tuhkat haudataan tuhkauksen jälkeen.

Hautaustoimiston kulut

 • Arkku
 • Arkkuvaate
 • Vainajan arkkuunlaitto ja pukeminen
 • Yksi tai useampi kuljetus
 • Uurna
 • Kukkalaite
 • Hautakivi
 • Perunkirjoitus

Hautaustoimiston kuluihin kuuluvat hautajaisiin suoraan liittyvät kulut kuten hautaustuotteet sekä vainajan kuljetus. Hautaustuotteisiin kuuluu aina vähintään arkku ja usein myös uurna jos kyseessä on tuhkaus. Vainajan vaatetuksen voi ostaa hautaustoimistosta tai vainajalle voidaan pukea hänen omat vaatteensa. Omien vaatteiden suhteen on hyvä huomioida että niiden pukeminen vainajan päälle on työläämpää kuin hautaustoimiston vainajavaatteiden pukeminen.

Kuljetuksissa hinta riippuu siitä, montako siirtoa tehdään. Yhden kuljetuksen hinta koostuu vainajan valmistelusta hautausta varten sekä siirrosta lähtöpisteestään siunaus- tai tuhkauspaikalle. Jos siunaus tapahtuu eri paikassa kuin esimerkiksi tuhkaus, tulee vainaja siirtää kahdesti.

Hautaustoimistoilta voi myös ostaa muita palveluja, kuten arkkulaitteen, hautakiven ja perunkirjoituksen. Arkkulaite on kukkalaite joka laitetaan arkun päälle siunauksen ajaksi ja jonka voi viedä haudalle siunauksen päätteeksi. Hautakiven voi ostaa uutena kivenä tai jos kyseessä on vanha kivi voi siihen hankkia uuden kaiverruksen tai laatan. Arkkuhautauksissa on hyvä huomioida että jos kyseessä on vanha hautapaikka tulee hautakivi siirtää pois ennen hautausta.

Perunkirjoituksen voi tehdä joko lakimies tai sen voi laatia itse, jolloin apuna voi käyttää esimerkiksi Aatos.app palvelua. Perunkirjoitus tulee tehdä 3 kuukauden kuluessa kuolemasta.

Hintahaarukat hautauskuluihin

 • Arkut: 249€ – 1399€
 • Uurnat: 99€ – 209€
 • Vaatteet: 40€ – 70€
 • Arkkulaitteet: 130€ – 170€
 • Kuljetus ja vainajan valmistelu: 270€ – 630€

Seurakuntien kulut

 • Tuhkausmaksu
 • Hautapaikan lunastaminen
 • Hautausmaksut
 • Kappelimaksu
 • Haudanhoitomaksut
 • Nimilaatta muistolehtoon

Seurakuntien ja seurakuntayhtymien kuluihin kuuluvat hautapaikan lunastaminen ja hautausmaksu sekä tuhkauksen yhteydessä tuhkausmaksu. Nämä kulut tulevat aina kun hautaus tapahtuu hautausmaalle. Hautapaikan lunastamisella maksetaan hautapaikasta sekä hautapaikan hallinnasta. Uusissa haudoissa hautapaikan hallinta-aika on pääsääntöisesti 25 vuotta ja lisävuosia voi ostaa niin halutessaan. Vanhoissa hautapaikoissa kulut riippuvat siitä, milloin viimeisin hautaus vanhaan paikkaan on suoritettu ja kauanko haudan hallinta-aikaa on jäljellä. Hautausmaksu pitää sisällään haudan avaamisen ja peittelyn. Näistä maksuista voidaan käyttää eri seurakunnissa hieman eri nimiä ja joissain seurakunnissa hautapaikan lunastus pitää sisällään myös hautausmaksun.

Hautapaikkaan liittyvät maksut ovat lähtökohtaisesti aina pienempiä kun kyseessä on tuhkaus, sillä uurnahautapaikat ovat arkkuhautapaikkoja edullisempia. Uudet arkkuhaudat ovat yleensä 2 arkkupaikan hautoja. Edullisimmat paikat hautaamiseen hautausmaalla ovat sirottelualueet ja muistolehdot. Näissä vainajalle ei muodostu erikseen tarkkaa hautapaikkaa. Muistolehtoihin ja sirottelualueille ei osteta hautakiviä, mikä myös osaltaan vähentää hautauskustannuksia. Yhtenä vaihtoehtona on muualle kuin hautausmaalle sirottelu, mutta tähän tarvitaan maanomistajan lupa. Joillain paikkakunnilla on erikseen merkittyjä vesistösirottelualueita, joihin sirotteluun ei tarvita lupaa.

Muita seurakunnan kuluja voivat olla muun muassa kappelimaksut, nurmenhoito, istutukset sekä erilaiset muistomerkkeihin liittyvät maksut. Kappelimaksu menee usein jos seurakunnan tiloja käytetään ei-kristillisten ja uskonnottomien tilaisuuksien pitopaikkana tai kirkkoon kuulumattoman siunaukseen vaikka siunaus olisikin kristillisen kaavan mukainen. Nurmenhoitomaksu on joillain hautausmailla pakollinen eli se tulee maksaa haudan lunastuksen yhteydessä. Toisilla hautausmailla se on vapaaehtoinen maksu yhdessä istutusten, kuten kesäperennojen kanssa. Muistomerkkeihin liittyvät maksut voivat olla muun muassa hautakiven aluspalkin maksu, kolumbaarion nimikilpi tai nimilaatta yhteiskiveen jos vainajan tuhkat on laitettu muistolehtoon.

Hintahaarukat seurakuntien kuluihin:

 • Uusi arkkuhautapaikka (sis. 2 hautasijaa): 190€ – 1700€
 • Hautausmaksu arkkupaikka: 450€ – 770€
 • Tuhkausmaksu: 110€ – 440€
 • Uusi uurnahautapaikka: 70€ – 400€
 • Hautausmaksu uurnahautapaikka: 80€ – 250€
 • Muistolehto: 80€ – 245€
 • Sirottelualue: 70€ – 240€

Huomioithan että hintoihin vaikuttaa se millä paikkakunnalla hautaus- ja/tai tuhkaus tapahtuu sekä se missä kunnassa vainaja on viimeisimmäksi ollut kirjoilla. Luettelossa yleisimpien hautaustapojen hintahaarukat.

Ville Sutinen

Ville on eHautauksen yrittäjä, joka keskittyy kehittämään palveluita ja ideoita hautausalalla. Hänellä on vuosien kokemus alalta ja hän on erityisen kiinnostunut edistämään alan digitalisaatiota. Vapaa-ajallaan Ville nauttii uimisesta niin avannossa kuin uimahallissakin.

Laske hautauksen hinta

Suunnittelutyökalussamme voit helposti laskea hautaustoimiston kustannukset. Mikäli haluat tietää kaikki hautaamisen kustannukset, ole yhteydessä asiakaspalveluumme: 040 940 1144

Näin teet perunkirjoituksen

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle.

Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja. Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Vainajan kuolinpesän velat

Vainajan velat on aina maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksamiseen. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan velkojien kanssa.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, on hänen omaisuudestaan tehtävä perunkirjoitus vaikka vainaja olisi varaton.