Kuka maksaa varattoman hautaamisen?

Varattomalle henkilölle voi hakea hautausavustusta

Mikäli menehtynyt henkilö on varaton ei hänen hautauskustannuksia tule yleensä maksaa omaisten toimesta, vaan hautajaisia järjestävä henkilö voi hakea vainajalle hautausavustusta eli harkinnanvaraista sosiaalitoimen toimeentulotukea. Useimmiten vainaja on henkilö, joka on jo ollut sosiaalitoimen asiakkaana.

Mikäli asiakkuutta ei ole ollut aiemmin, kuolinpesän varallisuus joudutaan selvittämään ennen kuin voidaan tehdä päätöstä hautausavustuksen myöntämisestä. Toimeentulotukihakemus tehdään kunnan sosiaalitoimen sivustolta löytyvällä lomakkeella. Hakemukseen tulee liittää hakemuksessa pyydetyt liitteet, kuten esimerkiksi vainajan viimeisin verotuspäätös ja kaikkien tilien tiliotteet sekä hautaustoimiston lasku.

Hautauskulut ovat  ensisijaisia menoja. Ennen kuin kuolinpesän varoista voi maksaa muita laskuja, tulee selvittää hautaamisesta aiheutuvat kulut.  Jos kuolinpesään ei jää varoja muiden laskujen maksuun, jäävät laskut velkojien tappioksi. Hautajaiset maksetaan lähtökohtaisesti vainajan omista varoista. Mikäli varoja ei ole eivätkä omaisetkaan halua tai pysty maksamaan hautajaisia, laskut maksaa vainajan viimeisin kotikunta. Jos vainajalla ei ole ollenkaan sukulaisia, kunnan sosiaalitoimi voi hoitaa kaikki järjestelyt.

Jos vainaja ei ole ollut perustoimeentulotuen saaja ja omaiset hakevat hautauskuluja ennen hautajaisia, kysytään avustusta hakevalta omaiselta vainajan varallisuudesta. Jos omainen esittää vainajan tiliotteen ja verotuspäätöksen, katsotaan, onko tilillä varaa hautaukseen. Jos vainajalla on kiinteää omaisuutta, mutta ei varoja tilillä, myönnetään hautaukseen maksusitoumus täydentävänä toimeentulotukena. Päätöksestä tehdään takaisinperintäpäätös. Jos tiliotteen ja verotuspäätöksen mukaan varoja ja omaisuutta ei ole, myönnetään hautaus ilman takaisinperintää.  Pesän selvittämisasioissa ja perunkirjan teossa tukea ja apua on mahdollista hakea oikeusaputoimistosta.

Hautausavustukseen hyväksyttävät menot

Jokainen kunta on tehnyt oman päätöksensä hautausavustuksen suuruudesta ja siitä, mihin hautausavustusta myönnetään. Yleensä varattoman vainajan hautajaisiin voi maksusitoumuksen mukaan valita edullisen arkun ja yhden kuljetuksen. Toiset kunnat hyväksyvät myös edullisen uurnan, arkkuvaatteen sekä pienen arkkulaitteen. Useimmissa seurakunnissa on tarjolla joko maksuttomia tai edullisia pahviuurnia, sekä lainauurnia sirottelua varten. Maksusitoumus ei yleensä kata muistomerkkiä, kuolinilmoitusta eikä esimerkiksi muistotilaisuuden kustannuksia.

Sosiaalitoimen lisäksi avustusta myöntävät muut tahot

Mikäli vainaja on ollut työelämässä voi hänellä olla oikeus hautausavustukseen myös hänen viimeisen työsuhteensa tai ammattiliiton jäsenyyden perusteella. Asiaa kannattaa tiedustella viimeiseltä työnantajalta ja ammattiliitosta. Sotaveteraanit saavat hautausapua Valtiokonttorilta, jos kuolleen invalidin työkyvyttömyysaste oli vähintään 20 prosenttia. Mikäli henkilö on kuollut ulkomailla, tulee olla yhteydessä Ulkoministeriöön. 

Esimerkki: eHautauksen edullinen 848€ arvoinen hautaus pääkaupunkiseudulla sisältää Silo arkun 249€, Arkkuunhuollon ja Puuvillavaatteen 140€, Luoto III uurnan 99€, vainajan kuljetuksen 270€ sekä asioidenhoitomaksun 90€.

Ville Sutinen

Ville on eHautauksen yrittäjä, joka keskittyy kehittämään palveluita ja ideoita hautausalalla. Hänellä on vuosien kokemus alalta ja hän on erityisen kiinnostunut edistämään alan digitalisaatiota. Vapaa-ajallaan Ville nauttii uimisesta niin avannossa kuin uimahallissakin.

Muistovärssyt rakkaalle mummolle

Muistovärssyt ja runot ovat kauniita keinoja ilmaista tunteita, lohduttaa ja ottaa osaa suruun. Niitä liitetään kuolinilmoituksiin, suruadresseihin ja hautajaisten kukkavihkoihin.

Mikä on muistotilaisuus ja mitä se pitää sisällään?

Muistotilaisuus on edesmenneen läheisen muistelua ja surun jakamista varten. Tilaisuus voidaan rakentaa hyvin vapaamuotoisesti.

Kuinka hautajaisiin pukeudutaan?

Hautajaiskutsun tullessa on aika varmistaa, että kaapista löytyy tilaisuuteen sopivat vaatteet.

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.