Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Kuolinilmoituksen laatiminen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan. Se voi olla samalla kutsu hautajaisiin. Kuolinilmoitus voidaan myös julkaista vasta hautajaisten jälkeen, jolloin se toimii tiedonantona henkilön kuolemasta ja kiitosviestinä osanotosta. Kuolinilmoitukset julkaistaan nykyään usein myös verkossa sanomalehden nettisivuilla, sekä maksuttomalla Kuolinilmoitukset.fi -sivustolla.

Kuolinilmoitukseen voi tulla jokin kuolemaa kuvaava symboli, kuten esimerkiksi risti tai lintu. Kuvan lisäksi tulevat vainajan nimi, syntymä- ja kuolinaika sekä paikkakunta missä henkilö on menehtynyt. Ilmoituksessa kerrotaan siihen osallistuvien henkilöiden nimet. Myös yritykset ja yhteisöt voivat ostaa lehteen kuolinilmoituksen niiden toimintaan keskeisesti vaikuttaneen henkilön muistolle. Nimien jälkeen tulevat yleensä muistosanat. Muistosanoiksi voi valita sopivan raamatunjakeen, värssyn tai runon. Haluamansa muistosanat voi laatia myös itse.  Lopuksi kuolinilmoituksessa voi olla mukana kutsu hautajaisiin ja muistotilasuuteen, tai maininta jo tapahtuneesta hautaamisesta. Kuolinilmoituksen voi maksaa vainajan varoista.

Milainen on hyvä muistokirjoitus?

Muistokirjoitus eli nekrologi on sanoma- tai muussa lehdessä julkaistava pidempi kirjoitus, jossa kerrotaan henkilökohtaisemmin edesmenneestä henkilöstä. Se ei ole kuolinilmoitus, vaan persoonallinen kirjoitus, joka pitää sisällään henkilön merkittävimmät elämänvaihteet. Muistokirjoitus on osa toimituksellista aineistoa, jonka julkaisusta ja mahdollisesta muokkauksesta päätetään tapauskohtaisesti kussakin toimituksessa. Muistokirjoitukseen liitetään usein myös valokuva.

Linkkejä lehtien kuolinilmoituspalveluun

Kuolinilmoituksen voi useimmissa lehdissä laatia sähköisesti lehden nettisivustolla.

Helsingin sanomien kuolinilmoitukset

Aamulehden kuolinilmoitukset

Turun Sanomien kuolinilmoitukset

Sanomamedian lehtien lukijailmoitukset

Maksuton kuolinilmoitukset.fi- sivusto