Hautapaikan selvittäminen

Mistä selvitän hautapaikan sijainnin?

Hautapaikan selvittäminen aloitetaan yleensä seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautauspalveluista.

Seurakuntien hautaustoimella on rekisteri kaikista hautausmailleen haudatuista vainajista. Jos vainajan kotipaikka on tiedossa, voidaan yksittäisen haudan sijaintia kysyä seurakunnalta.

Hautapaikkaa tiedustellessa täytyy tietää vainajan virallinen nimi, kuolinpäivä tai hautaamisajankohta. Mikäli etsitystä vainajasta tiedetään vain että hän on menehtynyt, tarvitaan silloin väestötietojärjestelmän apua.

Hautapaikkoja voi yrittää etsiä myös pelkän nimenkin perusteella hautahaku sivulta.

Hautahaku.fi-palvelusta ei löydy vainajan tietoja, mikäli:
• haudan hallinta-aika on päättynyt.
• jos hautauksesta on kulunut alle kuukausi.
• vainaja ei ole hautakartan tietokannassa.
• hauta on osa historiallisista haudoista.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.

Hautaustapana arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja edelleen hyvin käytetty hautaustapa.