Miten hoidan vainajan pankkiasiat?

Kuolemasta ilmoittaminen pankille

Läheisen poismentyä on hyvä olla mahdollisimman pian yhteydessä siihen pankkiin, jota hän käytti. Pankit saavat tiedon kuolemasta väestörekisterin kautta, mutta mitä nopeammin tieto kuolemasta saavuttaa pankin sitä nopeammin omaisilla on mahdollisuus sopia vainajan pankkiasioista. Kun kuolema on tullut pankin tietoon, lukitsee pankki vainajan verkkopalvelutunnukset, irtisanoo kortit ja poistaa mahdolliset tilin käyttöoikeudet.

Maksut vainajan tililtä

Vainajan tililtä voi maksaa vainajan arjen laskuja sekä välittömästi kuolemaan liittyviä maksuja ennen perunkirjoituksia. Lisäksi vainajan asioita hoitava henkilö voi irtisanoa tarpeettomat e-laskut ja suoramaksut. Maksamista ja laskujen irtisanomista varten asiaa hoitava henkilö tarvitsee virkatodistuksen. Virkatodistuksella vainajan asioita hoitava henkilö todentaa osakkuutensa kuolinpesään. Virkatodistuksen voi toimittaa pankkiin sähköisesti tai viemällä sen konttoriin.

Virkatodistus

Virkatodistuksen saa Digi- ja väestötietovirastosta (ent. maistraatti) tai vainajan seurakunnasta. Digi- ja väestötietovirastosta virkatodistuksen saa siltä ajalta kun vainaja on kuulunut väestörekisteriin tai rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Virkatodistus on aina tilattava 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaisesta- tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut tuolloin kyseiseen seurakuntaan. Virkatodistuksen voi tilata puhelimitse tai verkkolomakkeella seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Huomioithan että virkatodistuksen saamiseen voi mennä pitkäkin aika joten on hyvä tilata samalla kertaa todistukset kaikialta, jossa vainajan tiedetään olleen kirjoilla.

Kuolinpesän pankkiasiointi

Eri pankeilla on hieman toisistaan poikkeavia ohjeita kuolinpesän pankkiasioinnin suhteen. Alle on koottu linkit yleisimpien pankkien ohjeisiin.