Miten hoidan vainajan pankkiasiat?

Pankkiasioita hoitava tarvitsee virkatodistuksen

Läheisen poismentyä on hyvä olla mahdollisimman pian yhteydessä siihen pankkiin, jota hän käytti. Pankit saavat tiedon kuolemasta väestörekisterin kautta, mutta mitä nopeammin tieto kuolemasta saavuttaa pankin sitä nopeammin omaisilla on mahdollisuus sopia vainajan pankkiasioista. Kun kuolema on tullut pankin tietoon, lukitsee pankki vainajan verkkopalvelutunnukset, irtisanoo kortit ja poistaa mahdolliset tilin käyttöoikeudet. Maksamista ja laskujen irtisanomista varten asiaa hoitava henkilö tarvitsee virkatodistuksen. Virkatodistuksella vainajan asioita hoitava henkilö todentaa osakkuutensa kuolinpesään.

Virkatodistus

Virkatodistuksen voi tilata puhelimitse tai verkkolomakkeella seurakunnasta tai Digi- ja väestötietovirastosta. Digi- ja väestötietovirastosta virkatodistuksen saa siltä ajalta kun vainaja on kuulunut väestörekisteriin tai rekisteröityyn uskonnolliseen yhdyskuntaan. Virkatodistus on aina tilattava 1.10.1999 edeltävältä ajalta evankelisluterilaisesta- tai ortodoksisesta seurakunnasta, jos henkilö on kuulunut tuolloin kyseiseen seurakuntaan.

Lue myös: Mikä on virkatodistus ja mihin sitä tarvitaan?

Huomioithan että virkatodistuksen saamiseen voi mennä pitkäkin aika joten on hyvä tilata samalla kertaa todistukset kaikkialta, jossa vainajan tiedetään olleen kirjoilla.

Miten saan laskut maksettua vainajan tililtä?

Vainajan tililtä voi maksaa vainajan arjen laskuja sekä välittömästi kuolemaan liittyviä maksuja ennen perunkirjoituksia. Lisäksi vainajan asioita hoitava henkilö voi irtisanoa tarpeettomat e-laskut ja suoramaksut. Virkatodistuksen voi toimittaa pankkiin sähköisesti tai viemällä sen konttoriin. 

Pankeilla on vainajan laskujen maksun suhteen hyvin eri käytännöt. Osassa pankeista vain kuolinpesän osakkaat saavat maksaa kuolinpesän laskuja, jolloin virkatodistus tarvitaan todistamaan kuolinpesän osakkuus. Osassa pankeista taas riittää, kun lasku on vainajan tai kuolinpesän nimellä.

Mikäli vainajan pankki vaatii laskujen maksamiseksi virkatodistukset, kannattaa ottaa yhteyttä velkojiin ja kertomaan tilanteen. Velkojat ovat yleensä ymmärtäväisiä tilanteesta, ja antavat laskuille lisää maksuaikaa. Näin voi rauhassa odotella virkatodistusten saapumista, ja maksaa sen saapumisen jälkeen laskut pankin ohjeistusten mukaisesti.

Tässä yleisimpien pankkien ohjeistukset:

Osuuspankki:
Ennen perunkirjoitusta voit maksaa vainajan tililtä vain kohtuulliset hautajaiskulut, perunkirjoituksen valmisteluun liittyvät kulut sekä kuolinpesän omaisuuden arvon ylläpitämiseen liittyvät kulut. Yksikin osakas voi maksaa tällaiset kulut ilman valtakirjaa muilta osakkailta. Kuolinpesän laskujen maksu hoituu konttorissa pääsääntöisesti ilman ajanvarausta. Ota mukaasi henkilöllisyystodistus ja mahdollinen osakkuutesi todistava virkatodistus.

Nordea:
Laskujen maksamista varten et tarvitse virkatodistusta. Kuolinpesän tililtä voi maksaa vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja jo ennen perunkirjoitusta. Kuolinpesän tililtä voi ennen perunkirjoitusta maksaa vainajan elinaikaisia laskuja, kuten sairaanhoitokulut ja yhtiövastikkeet, sekä hautaukseen ja muistotilaisuuteen liittyviä laskuja. Laskut voi toimittaa pankille OmaPostin kautta tai maksukuorissa, yksittäisiä laskuja voi maksaa myös puhelimitse.

DanskeBank:
Yksikin pesän osakas tai muu pesän asioista huolehtinut henkilö voi myös maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuusmaksuja. Laskut maksetaan vainajan nimissä olevalta tililtä vain sellaista laskua vastaan, josta käy selkeästi ilmi vainajaan liittyvä maksun peruste. Laskut voi toimittaa pankille maksukuorissa tai sähköisellä palvelulomakkeella, tai laskut voi käydä maksamassa DanskeBankin konttorissa.

Säästöpankki:
Leski tai yksittäinen kuolinpesän osakas voi maksaa edesmenneen tililtä vainajan arjen laskuja sekä muita välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja. Pankki valvoo kuolinpesän tileiltä maksettavia laskuja, joten sinun tulee asioidessasi osoittaa kuolinpesän osakkuutesi esittämällä virkatodistus tai kopio testamentista, josta kuolinpesän osakkuus käy ilmi. Maksut voi hoitaa pankista saatavilla maksupalvelukuorilla tai vaihtoehtoisesti pankin toimipisteessä. konttorin kassapalvelussa tai maksupalvelun kautta.

S-Pankki:
Kuolinpesän osakkaana voit maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin- ja yhtiövastikelaskuja sekä muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuusmaksuja. Nämä laskut voidaan maksaa vainajan nimissä olevalta S-Pankin tililtä. Voit myös toimittaa laskut maksettavaksi S-Pankin Asiakaspalveluun.

Ville Sutinen

Ville on eHautauksen yrittäjä, joka keskittyy kehittämään palveluita ja ideoita hautausalalla. Hänellä on vuosien kokemus alalta ja hän on erityisen kiinnostunut edistämään alan digitalisaatiota. Vapaa-ajallaan Ville nauttii uimisesta niin avannossa kuin uimahallissakin.

Kuolinpesän pankkiasiointi

  • Ennen perunkirjoitusta vainajan tililtä voi maksaa kohtuulliset hautajaiskulut, perunkirjoituksen valmisteluun liittyvät kulut sekä kuolinpesän omaisuuden arvon ylläpitämiseen liittyvät kulut. Laskujen maksamiseksi tarvitaan kuolinpesän osakkuuden todistava virkatodistus. Laskut maksetaan Osuuspankin konttorissa.

  • Vainajalle tai kuolinpesälle osoitettuja laskuja voi maksaa kuolinpesän tililtä jo ennen perunkirjoitusta. Ensisijaisten laskujen, kuten hautaukseen tai muistotilaisuuteen liittyvien laskujen, maksamiseen ei tarvita virkatodistusta. Laskut voi maksaa puhelimitse Nordean asiakaspalvelussa.

  • Kuolinpesän osakas voi jättää pankille maksettavaksi hautajaisiin tai muuten selvästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja taikka vainajalle kuuluneita sähkö-, puhelin- tai yhtiövastikelaskuja. Laskut voidaan maksaa vainajan tililtä jo ennen perunkirjoitusta. Kuolinpesän osakkuuden todistamiseksi tulee pankille toimittaa virkatodistus.

  • Kuolinpesän osakas tai muu pesän asioista huolehtinut henkilö voi maksaa vainajalle tulleita sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuuslaskuja. Laskut maksetaan toimittamalla maksupalvelukuori Danske Bankin konttoriin.

  • Kuolinpesän osakas voi maksaa vainajan tililtä sähkö-, puhelin-, yhtiövastike- tai muita vastaavia toistuvia laskuja sekä välittömästi kuolintapaukseen liittyviä laskuja, kuten sairaala-, hautaus- ja muistotilaisuusmaksuja. Laskut toimitetaan maksettavaksi S-Pankin Asiakaspalveluun. Laskujen maksamiseksi ei tarvita virkatodistusta.

  • Vainajan pankkiasioita voi ryhtyä hoitamaan, kun pankille on toimitettu kuolinpesän osakkaat sisältävä virkatodistus. Jokainen kuolinpesän osakas voi jättää pankille maksettavaksi vainajan tililtä hautajaisiin tai muuten selvästi kuolintapaukseen ja perunkirjoitukseen liittyviä laskuja.

  • Ennen perunkirjoitusta vainajan käyttötililtä voidaan maksaa hautajaiskulut ja perunkirjoitusta sekä pesän hoitoa, hallinnointia ja selvitystä koskevat laskut. Kuolinpesän laskut maksetaan maksupalvelukuorilla. 

Lisää aiheesta

Näin teet perunkirjoituksen

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle.

Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja. Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Vainajan kuolinpesän velat

Vainajan velat on aina maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksamiseen. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan velkojien kanssa.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, on hänen omaisuudestaan tehtävä perunkirjoitus vaikka vainaja olisi varaton.