Mikä on virkatodistus ja mihin sitä tarvitaan?

Virkatodistuksen tilaaminen

Virkatodistus on virallinen, paperille laadittava todistus henkilön väestötietojärjestelmässä olevista henkilötiedoista. Todistuksesta ilmenee käyttötarkoituksesta riippuen yleensä henkilö- parisuhdetiedot, syntymäpaikka ja kuolinpaikka.

Seurakunnat käyttävät virkatodistus-nimikettä ja tarkoittavat tällä otetta henkilön väestötietojärjestelmässä tai kirkollisessa väestörekisterissä olevia henkilö- ja perhesuhdetietoja. Nykyään virkatodistusta kutsutaan paljon yleisemmin elossaolotodistukseksi.

Todistuksen voi tilata Digi- ja väestötietovirastosta, oman evankelis-luterilaisen seurakunnan aluekeskusrekisteristä tai Suomen ortodoksisen kirkon keskusrekisteristä.

Selvitä aina todistuksen pyytäjältä, mitä tietoja todistuksessa tulee olla. Todistuksen tietosisältö riippuu aina käyttötarkoituksesta. Virkatodistuksella voidaan tarkoittaa myös esimerkiksi sukuselvitystä tai yleisemmin käytettyä elossaolotodistusta.

Virkatodistus pankkia tai perunkirjoitusta varten

Virkatodistuksen saaminen edellyttää aina hyväksyttyä käyttötarkoitusta, kuten esimerkiksi perunkirjoitusta, perinnönjakoa tai pankkia varten hoidettaessa kuolleen henkilön raha-asioita.

Pankeilla on vainajan laskujen maksun suhteen eri käytäntöjä. Osassa pankeista vain kuolinpesän osakkaat saavat maksaa kuolinpesän laskuja, jolloin virkatodistus tarvitaan todistamaan osakkuus kuolinpesään. Osassa pankeista riittää taas, kun lasku on vainajan tai kuolinpesän nimellä. Lue lisää: Miten hoidan vainajan pankkiasiat?

Perunkirjoitusta varten tulee myös vainajasta sekä kuolinpesän osakkaista tilata virkatodistukset. Virkatodistuksilla todistetaan kuolinpesän osakkuus ja selvitetään onko kuolinpesässä muita osakkaita.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet perunkirjoituksen

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle.

Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja. Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Vainajan kuolinpesän velat

Vainajan velat on aina maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksamiseen. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan velkojien kanssa.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, on hänen omaisuudestaan tehtävä perunkirjoitus vaikka vainaja olisi varaton.