Varattoman vainajan perunkirjoitus

Täytyykö varattomalle vainajalle tehdä perunkirjoitus?

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, hänen omaisuudestaan on tehtävä perunkirjoitus kolmen kuukauden kuluessa menehtymisestä. Vaikka vainaja olisi varaton, on perunkirja silti laadittava.

Perunkirjoituksessa selvitetään kuolinpesän varat ja velat sekä perilliset ja testamentinsaajat perinnönjakoa ja perintöverotusta varten. Vainajan lähipiiri yleensä sopii, kuka ottaa hoitaakseen vainajan perunkirjoituksen teon. Yleensä järjestäjä on joku kuolinpesän osakkaista, esimerkiksi leski tai joku vainajan lapsista.

Hautaus- ja perunkirjoituskustannukset ovat vainajan ainoita velkoja, joista kuolinpesän osakkaat ovat yhteisvastuullisia kuolinpesän kanssa, eli jos kuolinpesässä ei ole varoja niiden maksuun, siirtyy vastuu niiden maksamisesta kuolinpesän osakkaille. Hautausavustusta on mahdollista hakea myös perunkirjan tekoon, mutta sitä harvoin siihen myönnetään. Edullisin vaihtoehto varattoman vainajan perunkirjan teolle on tehdä se itse.

Perunkirjan tekoon voit käyttää apunasi malleja, joita on saatavilla usein verkosta tai kirjakaupoista.

Perunkirjoituksia laativat esimerkiksi pankit, lakitoimistot, hautaustoimistot ja oikeusaputoimistot. Meiltä eHautaukselta voit tilata myös perunkirjan teon. Perunkirjan laatimiseen kuuluu kaikkien tarvittavien asiakirjojen tilaaminen, perunkirjan valmistelu sekä toimitus verottajalle. Meidän kautta perunkirjan laatimisen voit tilata tästä.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet perunkirjoituksen

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle.

Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja. Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Vainajan kuolinpesän velat

Vainajan velat on aina maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksamiseen. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan velkojien kanssa.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, on hänen omaisuudestaan tehtävä perunkirjoitus vaikka vainaja olisi varaton.