Sukuselvitys perunkirjoitukseen

Mikä on sukuselvitys ja mistä se tilataan?

Sukuselvitys on viranomaisten antama sähköinen tai paperinen todistus jonka tiedot riippuvat sen käyttötarkoituksesta. Yleensä sukuselvityksestä selviää seuraavat tiedot:

  • selvityksen kohteena olevan henkilötiedot eli nykyiset ja entiset nimet, henkilötunnus, syntymäkotikunta, siviilisääty ja kotikunta
  • tiedot puolisoista sekä lapsista (tarvittaessa myös vanhemmista ja sisaruksista)
  • muutot ulkomailta ja ulkomaille
  • päivämäärät, miltä ajalta selvitys kattaa henkilön tiedot.

Perunkirjoitukseen tarvitaan sukuselvitys, koska siitä käy ilmi vainajan perilliset. Tarvitset vainajasta sukuselvityksen 15. ikävuodesta lähtien aina kuolinpäivään asti.

Sukuselvityksen tilaaminen

Sukuselvityksiä tekevät Digi- ja väestötietovirasto, evankelis-luterilainen ja ortodoksinen kirkko sekä Kansallisarkisto. Seurakunnat tekevät sukuselvityksen vain niihin kuulumisen ajalta. Sukuselvityksen voit tilata netistä, puhelimitse tai sähköpostitse.

Kun tilaat sukuselvitystä on sinulla oltava tieto seuraavista asioista:

  • Sukuselvityksen kohteena olevan henkilön nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika
  • Menehtymispäivä (jos henkilö on menehtynyt)
  • Käyttötarkoitus (esimerkiksi perunkirjoitusta varten)
  • Jos käyttötarkoituksena on perunkirjoitus, kenen perunkirjoituksesta on kyse
  • Omat yhteystietosi
  • Laskutustiedot

Sukuselvitys on maksullinen asiakirja ja sen saapumiseen menee yleensä monia viikkoja. 

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet perunkirjoituksen

Suomessa vakituisesti asuvan henkilön kuoleman jälkeen on toimitettava perunkirjoitus, joka toimii pohjana perinnönjaolle.

Uskotut miehet perunkirjoituksessa

Perunkirjaa laadittaessa tarvitaan aina kaksi uskottua miestä allekirjoittamaan perukirja. Uskottuina miehinä voi toimia kuka tahansa oikeustoimikelpoinen henkilö, sillä siihen ei ole asetettu mitään pätevyys- tai esteettömyysvaatimuksia.

Vainajan kuolinpesän velat

Vainajan velat on aina maksettava ennen omaisuuden ositusta ja perinnönjakoa. Joskus vainajan varat eivät kuitenkaan riitä kaikkien velkojen maksamiseen. Tällaisissa tilanteissa velkojen maksusta joudutaan sopimaan velkojien kanssa.

Varattoman vainajan perunkirjoitus

Jos vainajalla oli Suomessa kotipaikka tai vakinainen asuinpaikka, on hänen omaisuudestaan tehtävä perunkirjoitus vaikka vainaja olisi varaton.