Näin järjestät hautajaiset

Hautajaisten järjestäminen

Läheisen poismeno on raskas tilanne. Siitä huolimatta omaisten on aloitettava hautajaisjärjestelyt pian kuoleman jälkeen. Usein omaiset kuitenkin kokevat tilaisuuden järjestämisen ja siihen osallistumisen tärkeänä osana surutyötä.

Vastuu hautajaisten huolehtimisesta voi tulla yllättäen vastaan. Hautajaiset voivat olla tilaisuutena ja etenkin järjestämisen näkökulmasta vieras asia.

Tälle sivulle kokosimme omaisten avuksi tärkeimmät hautajaisten järjestämiseen liittyvät yksityiskohdat. Tätä artikkelia voit käyttää muistilistana hautajaisten järjestämisessä.

Kuka järjestää hautajaiset?

Hautajaisten järjestelystä huolehtii ensisijaisesti vainajan puoliso, avopuoliso tai muut lähimmät perilliset, kuten lapset tai sisarukset. Poikkeuksena on tilanne, jossa vainaja on toivonut tietyn henkilön huolehtivan hautausjärjestelyistä.

Jos vainajalla ei ole ollenkaan omaisia, järjestää kunnan sosiaalitoimi vainajan hautajaiset.

Me eHautauksessa olemme apunasi hautajaisten järjestämisessä. Voimme hoitaa puolestasi yhteydenpidon kaikkiin tarvittaviin tahoihin. Esimerkiksi paikkojen varaukset, vainajan pukemisen, kuljetukset ja monet muut toimet voi jättää hautaustoimistomme huolehdittavaksi.

Hautauspalvelumme tarjoaa omaisille helpon tavan hoitaa hautajaisjärjestelyt verkossa. Nettisivuillamme voit milloin tahansa aloittaa hautajaisten suunnittelun. Kaikki asiointi meille hoituu verkon ja puhelimen kautta.

Milloin hautajaiset pidetään?

Lain mukaan hautaaminen tulee toimittaa kuoleman jälkeen viivytyksettä. Järjestelyt saa kuitenkin hoitaa rauhassa ilman kiirettä. Yleensä hautajaiset pidetään 2-4 viikon kuluttua kuolemasta.

Lauantaisin toimitetaan eniten hautaustilaisuuksia ja sunnuntaisin ei pääasiassa järjestetä siunauksia, mutta mitään määrättyä viikonpäivää niille ei ole.

Millaiset hautajaiset järjestetään?

Vainaja on voinut eläessään esittää toiveita omiin hautajaisiinsa liittyen. Aina ei näin kuitenkaan ole, etenkään yllättävissä kuolemantapauksissa.

Kuuluminen johonkin uskontokuntaan ohjaa usein siunaamiseen ja hautaamiseen liittyviä valintoja. Jos vainaja ei ole ollut uskonnollinen, omaiset päättävät hautajaisten kaavan. Hautajaisten on tärkeintä olla vainajan muistoa kunnioittavat.

Kuolintodistus ja hautauslupa

Kuolintodistus on lääkärin laatima asiakirja, josta selviää kuolinsyy ja kuolemanluokka. Siihen liitetään myös lupa ruumiin hautaamisesta. Kuolintodistuksen ja hautausluvan laatii vainajaa viimeksi hoitanut tai kuolemansyyn selvityksen tehnyt lääkäri.

Mikä on hautauslupa ja mihin sitä tarvitaan?

Sairaala toimittaa kuolintodistuksen suoraan rekisteriviranomaisille. Hautausluvan saa noudettaessa vainajaa, ja se tulee toimittaa hautausmaan tai krematorion pitäjälle. Yleensä omainen voi antaa hautausluvan toimituksen hautaustoimiston huolehdittavaksi.

Hautaustapa

Arkkuhautaus on perinteinen tapa, jossa vainaja haudataan arkussa seurakunnan maalle. Hautapaikan saa omalta kotipaikkakunnalta riippumatta seurakuntaan kuulumisesta. Käytössä voi olla myös valmis sukuhauta.

Mikäli vainaja halutaan haudata jonkin muun paikkakunnan hautausmaalle, tulee kyseiseltä seurakunnalta anoa lupa. Muualle kuin hautausmaalle hautaaminen on teoriassa mahdollista, mutta vaatii monimutkaisia selvityksiä ja lupia.

Tuhkaus on jatkuvasti yleistyvä hautaustapa. Arkkuhautaukseen verrattuna se on ekologisempi ja usein edullisempikin.

Joillakin hautausmailla on tilan puutteen vuoksi mahdollista saada paikka pelkästään uurnalle. Ruumis kuljetetaan arkussa krematorioon, jossa se tuhkataan. Tuhka tulee haudata tai sirotella viimeistään vuoden kuluttua tuhkauksesta.

Tuhkauurnan voi haudata kuten arkun, omaan hautapaikkaan tai sukuhautaan. Toinen vaihtoehto on sirotella tuhka hautausmaan muistolehtoon tai johonkin muuhun paikkaan.

Muualle kuin hautausmaalle tuhkan sirottelu vaatii luvan kyseisen paikan omistajalta, sekä sirottelupaikan kiinteistötunnuksen ilmoittamisen tuhkaavalle taholle.

Arkku

Hautaustavasta riippumatta vainaja tarvitsee aina arkun. Vainaja haudataan maahan tai tuhkataan arkun kanssa.

Arkkuhautauksessa arkku kannetaan liinoilla hautaan saattoväen seuratessa. Arkun kantamiseen tarvitaan kuusi kantajaa. Uurnahautauksessa arkku voidaan kantaa saattoväen katsellessa autoon, jolla se kuljetetaan krematorioon.

Toinen vaihtoehto on nimeltään hiljainen tilaisuus: tällöin arkku jätetään siunauspaikalle. Omaisten poistuttua suntio ja hautaustoimisto huolehtivat arkun matkan krematorioon.

Omaiset valitsevat arkun. Siunaustilaisuudessa arkku on ainoa näkyvissä oleva asia, minkä vuoksi sen halutaan usein kuvastavan vainajaa. Arkkuvaihtoehtoja on paljon, ja niissä vaihtelee materiaali, verhoilu ja koristelu. Pääset selailemaan valikoimaamme kuuluvia arkkuja täältä.

Uurna

Tuhkauksessa omaisten tulee valita uurna vainajan tuhkaa varten. Valittavissa on erilaisia malleja, materiaaleja,  verhoiluja ja koristeluita. Tarjoamamme uurnavalikoima on nähtävissä sivullamme.

Uurna haudataan tai sillä kuljetetaan tuhka siroteltavaksi. Pelkkään kuljetukseen käytettäviä pahvisia uurnia on tarjolla osalla seurakunnista.

Muistomerkki

Maahan haudattaessa muistomerkkinä toimii yleensä hautakivi tai risti. Omaiset valitsevat muistomerkin tai sopivat kaiverruksen esimerkiksi sukuhaudalla jo valmiina olevaan kiveen.

Seurakunnilla on ohjeistuksia siitä, millainen muistomerkin tulee olla. Lue enemmän muistomerkeistä.

Siunaus- tai saattotilaisuus

Siunaustilaisuus järjestetään yleensä hautausmaan kappelissa. Luterilainen siunaustilaisuus noudattaa pääpiirteittäin samaa kaavaa. Tilaisuuteen kuuluu papin puhe, vainajan siunaaminen, virsiä tai musiikkiesitys, kukkien laskeminen arkulle ja muistovärssyjen lukeminen.

Tilaisuuteen painetaan usein ohjelmalehtinen, josta vieraat voivat seurata toimituksen kulkua ja saavat tiedon muistotilaisuuden paikasta.

Kirkkoon kuulumattomalle voidaan järjestää saattotilaisuus, jonka kulusta omaiset itse päättävät. Seurakunnat antavat yleensä kappelin käyttöön myös uskonnottomiin tilaisuuksiin.

Kirkkoon kuulumattomalle vainajalle voidaan myös toimittaa siunaus, jos sen ajatellaan kunnioittavan hänen tahtoansa.

Muistotilaisuus

Siunaus- tai saattotilaisuuden jälkeen voidaan pitää muistotilaisuus. Paikkana voi toimia vainajan koti, seurakunnan tilat tai jokin muu sopiva juhlatila.

Muistotilaisuuteen voidaan kutsua kaikki siunaustilaisuuteen osallistuneet tai pelkästään läheisimmät ihmiset. Joskus tilaisuus järjestetään vasta myöhemmin esimerkiksi tuhkan sirottelun yhteydessä.

Muistotilaisuuteen ei ole virallista kaavaa. Yleensä se sisältää vainajan muistelemista, puheita ja adressien lukemista. Esillä on usein muistopöytä, jolle on koottu vainajan kuvia, kynttilöitä, kukkia ja vainajalle tärkeitä esineitä. Tilaisuudessa voidaan tarjoilla ruokaa ja kakkukahvit.

Kutsu hautajaisiin

Hautajaisiin kutsumiselle on monia tapoja. Omaiset voivat laatia lehteen kuolinilmoituksen, joka toimii samalla kutsuna hautaus- ja muistotilaisuuteen. Halutessaan omaiset voivat kutsua saattoväen myös henkilökohtaisesti.

Hautajaiskukat

Siunaustilaisuudessa on tapana laskea arkun päälle kukkia ja kukkalaitteita. Kukat voi hankkia hautaustoimiston tai kukkakaupan kautta, jolloin ne toimitetaan suoraan hautajaistilaisuuteen. Hautajaiskukissa on yleensä nauha tai kortti, johon voi kirjoittaa muistosanat vainajalle.

Hautajaiskulut

Hautajaiskulut maksetaan ensisijaisesti vainajan varoista. Hautajaiskulut koostuvat pääosin hautaustoimiston ja seurakunnan laskuista. Muita kuluja voivat olla esimerkiksi muistotilaisuuden pitopalvelukulut tai hautakiveen liittyvät kulut.

Hautajaisiin liittyvät kuitit ja laskut tulee säästää perunkirjoitusta varten, jolloin ne voidaan vähentää kuolinpesästä. Mikäli vainajalla ei ole omia varoja hautaamista varten, avustusta voi hakea viimeisen asuinpaikkakunnan sosiaalitoimesta.

Perunkirjoitus

Perunkirjoitus on ilmoitus vainajan perillisistä, varoista ja veloista. Lain mukaan perukirja on toimitettava verotoimistoon kolmen kuukauden kuluessa kuolemasta.

Tavallisesti perunkirjoituksen järjestää omainen, joka tuntee parhaiten vainajan varallisuustilanteen. Tarvittaessa perukirjojen laatimisessa ovat apuna pankit, lakitoimistot ja oikeusaputoimistot.

Ville Sutinen

Ville on eHautauksen yrittäjä, joka keskittyy kehittämään palveluita ja ideoita hautausalalla. Hänellä on vuosien kokemus alalta ja hän on erityisen kiinnostunut edistämään alan digitalisaatiota. Vapaa-ajallaan Ville nauttii uimisesta niin avannossa kuin uimahallissakin.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Mikä on muistotilaisuus ja mitä se pitää sisällään?

Muistotilaisuus on edesmenneen läheisen muistelua ja surun jakamista varten. Tilaisuus voidaan rakentaa hyvin vapaamuotoisesti.

Muistotilaisuuden pitäminen kotona

Muistotilaisuudessa muistellaan vainajaa ja hänen elämäänsä.

Hautajaisten kukat ja tilojen koristelu

Kukat ovat tärkeä osa hautajaisia. Niiden kautta osoitetaan kunnioitusta edesmennyttä läheistä kohtaan sekä ilmaistaan jäljelle jäävää surua.