Mikä on hautauslupa ja mihin sitä tarvitaan?

Hautauslupa tarvitaan vainajan hautaamiseen

Hautauslupa on asiakirja jolla myönnetään lupa menehtyneen henkilön hautaamiseen.

Hautauslupa annetaan yleensä kuolintodistuksen yhteydessä ja sen kirjoittaa yleensä vainajaa viimeisin hoitanut lääkäri. Mikäli vainajalle tehdään kuolinsyyntutkinta, voidaan hautauslupa myöntää jo ennakkoon jotta hautajaiset voidaan suorittaa.

Hautauslupaa ei tarvita siunausaika- ja hautapaikkavarauksia varten, joten hautajaisjärjestelyt voidaan tehdä jo ennen hautausluvan saapumista.

Hautaustoimisto yleensä huolehtii hautausluvan hankkimisesta ja sen toimittamisesta eteenpäin tarvittaville tahoille.

Hautauslupa toimitetaan aina sille seurakunnalle, jonka hautausmaalle vainaja haudataan. Hautauslupaa tarvitsee myös krematorio, mikäli vainaja tuhkataan.

Kuolintodistus

Kuolintodistus on asiakirja joka laa­di­taan kolmen kuu­kau­den ku­lues­sa kuo­le­mas­ta.

Kuolinto­dis­tus teh­dään jo­kai­ses­ta hen­ki­lös­tä joka me­neh­tyy Suo­mes­sa, tai joka on kir­joil­la Suo­mes­sa mutta me­neh­tynyt ul­ko­mail­la. Kuolintodistuksesta ilmenee miten vainaja on kuollut, missä kuolema tapahtui ja mitkä tekijät kuolemaan vaikuttivat.

Kuolintodistuksen kirjoittaa joko oi­keus­lää­ke­tie­teel­li­sen ruu­mii­na­vauk­sen tehnyt lää­kä­ri, vir­ka­lää­kä­ri tai kuolemansyynselvityksen tehnyt lää­kä­ri. Kuolintodistuksen saapumisessa voi mennä pidempään jos vainajalle on tehdään ruumiinavaus.

 

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.

Hautaustapana arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja edelleen hyvin käytetty hautaustapa.