Kuolema ulkomailla

Mitä tehdä kun läheinen kuolee ulkomailla?

Kun ihminen kuolee ulkomailla, toteaa kuoleman joko poliisi tai lääkäri paikallisen käytännön mukaisesti.  Viranomainen tai sairaala ilmoittaa kuolemasta lähimpään Suomen edustustoon.  Kuolemansyy tutkitaan ja vainajaa käsitellään kyseisen maan lainsäädäntöä noudattaen. 

Seuraavaksi tieto siirtyy ulkoministeriöön, joka välittää tiedon vainajan kotipaikkakunnan poliisille Suomessa. Edustusto, ulkoministeriö tai poliisi välittää tiedon vainajan läheisille Suomessa. Omaisten tehtäväksi jää huolehtia vainajan saattamisesta Suomeen sekä hautaamisesta. Mikäli vainajalla on vakuutus, joka korvaa kotiutuksen maksaa kulut vakuutusyhtiö. Muutoin kustannukset jäävät kuolinpesän tai omaisten vastuulle. 

Omaisen tai järjestelyistä vastaavan tahon on hyvä olla aina yhteydessä vainajan viimeisimmän kotipaikkakunnan poliisiin tai sen paikkakunnan poliisiin, jonne vainaja tullaan hautaamaan. Vainaja voidaan kuljettaa haudattavaksi Suomeen arkussa tai uurnassa. Yleensä omaisen tehtävä on tehdä toimeksianto hautaustoimelle, joka järjestää vainajan tai tuhkien kuljetuksen Suomeen. Omaisten tulee huolehtia tarvittavista asiakirjoista ja niiden käännöksistä. Arkku voidaan kuljettaa Suomeen tarvittavien asiakirjojen kanssa. Vainaja voidaan myös tuhkata ulkomailla jolloin uurna voidaan lähettää Suomeen lentorahtina tai postitse maan säännöistä riippuen tai omainen voi noutaa sen itse. Kirkon ulkosuomalaistyössä palvelevat siirtolais- ja turistipapit ovat omaisten ja viranomaisten käytettävissä kuolemantapaukseen liittyvien asioiden hoidossa. 

Omaisten tulee huolehtia myös kuolemasta ilmoittamisesta, siitä voit lukea täältä. Mikäli vainaja oli Suomen kansalainen, ilmoituksen voi tehdä myös lähimpään Suomen edustustoon. Omaisten täytyy toimittaa ilmoituksen yhteydessä ulkomaan viranomaisen antama alkuperäinen kuolintodistus. Lisäksi on suositeltavaa liittää mukaan kopio vainajan passista. Voit lukea lisää aiheesta Suomi.fi-sivustolta sekä Ulkoministeriöstä.

 

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.