Erilaiset hautaustavat ja maksut

Mitä hautapaikka Suomessa maksaa?

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan. Hautausmailla on yleensä arkkuhautapaikkojen lisäksi uurnahautapaikkoja, muistolehto sekä tuhkan sirottelualue.

Joiltakin hautausmailta löytyy myös hautaholvi eli kolumbaarioVainaja voidaan haudata myös uskonnollisesti neutraalille tunnustuksettomalle hauta-alueelle, joiden ylläpitämisestä seurakunnilla on keskinäisiä sopimuksia. Tuhkat voi sirotella maksutta myös luontoon tai vesistöön luvanvaraisesti. 

Hautaamisen kustannukset koostuvat yleensä hautaustoimiston ja seurakunnan maksuista. Seurakunta hoitaa hautaamiseen ja hautapaikkoihin liittyviä asioita. Hautaamiseen liittyvät kustannukset vaihtelevat seurakunnasta ja hautaustavasta riippuen.

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaaminen, peittäminen ja kunnostaminen. Lisäksi omille hautapaikoille tulee maksuja haudan hallinta-ajasta. Uusi hauta lunastetaan 25 vuodeksi. Vanhaan hautaan haudatessa hallinta-aikaa pidennetään hautauksen yhteydessä siten, että hallinta-ajaksi tulee 25 vuotta hautauksen jälkeen.

Arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja perinteinen hautaustapa Suomessa. Arkkuhautauksessa tarvitaan hautapaikka ja itse hautaaminen. Usein arkkuhaudat ovat ns. sukuhautoja, joihin mahtuu useampi arkku ja sen lisäksi uurnia.

Uusi arkkuhautapaikka voi maksaa 190€-1700€ ja arkun hautausmaksu on 450€-770€.  Joillain hautausmailla on myös arkkulehtoja, jolloin vainaja haudataan perinteiseen tapaan arkussa, mutta haudalle ei laiteta omaa hautakiveä tai muuta muistomerkkiä. Arkkulehtopaikka on noin puolet edullisempi.

Uurna- ja tuhkahautaus

Uurnalle voi hankkia oman hautapaikan ja uurnahautoja on saatavilla yhdelle tai useammalle uurnalle. Uurnapaikka maksaa 70-350€  ja uurnan hautausmaksu on 80€-250€. Kolumbaariomaksu on 250-1500€.

Tuhkat voi haudata myös muistolehtoon tai sirottelualueelle, jolloin se maksaa 70€-245€ eikä erillistä hautapaikka- tai hautausmaksua enää tule. Muistolehdoissa on yleensä esimerkiksi paasi tai muistoseinä, johon voi tilata seurakunnasta laatan, johon on kaiverrettu vainajan nimi sekä syntymä- ja kuolinaika.

Ajankohtaiset hinnastot löydät kunkin seurakunnan nettisivuilta:

Helsingin seurakunnat

Oulun seurakunnat

Lahden seurakunnat

Jyväskylän seurakunnat

Turun seurakunnat

 

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.