Hautaustapana tuhkaus

Tuhkaus on hautaustapa, jossa ruumis poltetaan ja jäljelle jääneet tuhkat haudataan. Ruumiin polttaminen tapahtuu krematoriossa. Palamisen jälkeen tuhka laitetaan sille tarkoitettuun uurnaan. Omaiset voivat päättää tuhkan sijoittamisesta. Yleensä uurna haudataan hautausmaalle, mutta halutessaan tuhkan voi myös ripotella muistolehtoon tai luontoon.

Tuhkahautauksen kulku voi tapahtua kahdella eri tavalla: kaksivaiheisena tai suorana tuhkauksena. Perinteisessä kaksivaiheisessa tavassa vainaja on arkussa siunaustilaisuuden ajan. Tilaisuuden jälkeen arkku kuljetetaan krematorioon, jossa tapahtuu tuhkaus. Parin viikon kuluttua siunaustilaisuudesta toimitetaan uurnan hautaanlaskeminen. Toimituksen yhteydessä voidaan järjestää rukoushetki. Jos tuhkat ripotellaan luontoon tai kätketään muistolehtoon, saattoväki voi olla siinäkin läsnä.

Toinen vaihtoehto hautauksen kululle on suora tuhkaus. Siinä vainaja tuhkataan ensin, ja vasta sen jälkeen järjestetään uurnanlaskutilaisuus tai tuhkan sirottelu. Samassa yhteydessä voidaan pitää muistotilaisuus. Suora tuhkaus on yleistynyt viime aikoina erityisesti uskonnottomissa hautajaisissa. Kirkollisissa hautajaisissa suora tuhkaus on harvinaisempaa, mutta poikkeustapauksissa vainaja voi olla tuhkattuna jo ennen siunaustilaisuutta.

Lisää hautajaisten käytännön järjestelyistä voit lukea täältä.

Tuhkaus on suosittu hautaustapa. Suomessa hieman yli puolet vainajista tuhkataan, ja Uudenmaan alueella tuhkausprosentti on lähellä yhdeksääkymmentä. Tuhkaamisen yleistymisen syitä ovat ekologisuus ja käytännöllisyys. Suurissa kaupungeissa hautausmaat alkavat käydä pieniksi etenkin arkkuhautapaikkojen osalta. Oman suvun hautaan voi myös helpommin mahtua arkun sijaan pieni uurna. Arkkuhautauksen rinnalla tuhkaus koetaan eettisenä ja kauniina tapana haudata vainaja.

Tuhkauksen historia

Tuhkahautauksella on pitkät ja monitahoiset juuret ympäri maailman. Eri kulttuurien ja uskontojen piirissä tuhkaus on koettu aikojen kuluessa hyvin eri tavoin: joissakin piireissä se on ollut yleinen ja suosittu tapa, kun taas toisissa sitä on vieroksuttu tai jopa kielletty toteuttamasta. Negatiivista kaikua tuhkaukseen on tuonut sen käyttö poikkeusolosuhteissa, kuten nälänhätien ja kulkutautien aikaan, tai rangaistuskeinona rikollisille. Nykyisen kaltainen tuhkahautaus on kuitenkin kaukana entisaikojen tavoista. Tänä päivänä tuhkausta pidetään ympäri maailman kauniina ja eettisenä, vainajaa kunnioittavana hautaustapana.

Euroopassa tuhkahautausta alettiin järjestelmällisesti kehittää 1800-luvulla. Hautausmaiden laajentaminen alkoi tuottaa haasteita ja sen lisäksi tieto tautien tartuntamekanismeista alkoi lisääntyä. Tuhkausta alettiin pitää monella tapaa käytännöllisenä hautaustapana, ja siitä haluttiin kehittää vainajaa kunnioittava, eettinen ja ympäristöystävällinen toimitus. Vuosisadan lopulla rakennettiin ensimmäiset uunit pelkästään tuhkausta varten.

Suomen alueella on tehty varhaisimpia löydöksiä vainajien polttohautauksesta kivikaudelta lähtien. Pronssikaudella valmistetut keraamiset uunit vauhdittivat tuhkauksen laajempaa käyttöä. Näistä lähtökohdista edettiin vuosituhansien yli niin, että hautaustapoina toimivat rinnakkain arkkuhautaus ja tuhkaus. 1800-luvun eurooppalainen tuhkauksen järjestelmällinen kehitys levisi myös Suomeen. Maamme ensimmäinen krematorio aloitti toimintansa vuonna 1926 Hietaniemessä. Nykyään krematorioita on maassamme yli kaksikymmentä ja tuhkaus hautaustapana yleistyy jatkuvasti.

Hautauslaki määrittää tuhkahautausta

Suomessa hautauslaki määrää linjat tuhkauksen eri vaiheisiin. Yleisesti vainajan ruumis on haudattava tai tuhkattava viivytyksettä kuoleman jälkeen. Hautaustavan on kunnioitettava vainajan muistoa ja mahdollisia toiveita.

Tuhkaus voidaan toimittaa ainoastaan aluehallintoviraston hyväksymässä krematoriossa. Krematorioiden toimintaa ja ylläpitoa valvotaan tarkasti. Krematorion ylläpitäjän velvollisuuksiin kuuluu esimerkiksi pitää rekisteriä tuhkatuista vainajista ja siitä, mihin tuhka ilmoitetaan sijoitettavaksi.

Lain mukaan vainajan tuhka on haudattava tai muuten pysyvästi sijoitettava yhteen paikkaan vuoden kuluessa tuhkaamisesta. Omaiset ilmoittavat sijoituspaikan krematorion ylläpitäjälle ja huolehtivat tuhkan hautaamisesta tai ripottelusta. Yleensä tuhka haudataan uurnassa hautausmaalle tai sijoitetaan siellä olevaan muistolehtoon. Omaiset voivat kuitenkin ripotella tuhkan myös luontoon. Tällöin tuhkan sijoittamiseen tulee olla lupa alueen omistajalta.

Tuhkaus vai arkkuhautaus?

Hautauksen yhteydessä tulee päättää hautaustapa. Vainaja on voinut eläessään esittää toiveen hautaamisestaan, mutta muussa tapauksessa päätöksen tekevät omaiset. Hautauslaki tuntee vain kaksi tapaa haudata: arkkuhautaus ja tuhkaus.

Hautaustavan valintaa voivat ohjata esimerkiksi uskonnolliset tavat, suvun tai paikkakunnan perinteet tai tunnetekijät. Toiselle arkkuhautaus tuntuu tärkeältä perinteen jatkamiselta, toinen painottaa tuhkauksen ekologisuutta. Toisinaan käytännön syyt määrittävät toisen hautaustavoista järkevämmäksi. Voi olla, että sukuhaudassa on tilaa ainoastaan uurnalle, tai muistolehto koetaan helpompana kohteena vierailla kaukana sijaitsevan hautapaikan sijaan. Kaikki nämä ovat hyviä perusteluja. Hautaustapa on omaisten vapaasti valittavissa, vainajan mahdollista toivetta kunnioittaen.

Mitä tuhkaus maksaa?

Hautauksen hinta muodostuu kahdesta osasta: hautauspalvelun kuluista ja seurakunnan kuluista. Hautaustoimistot määrittävät hinnan sen mukaan, mitä palveluita omainen haluaa heidän kauttaan hankkia. Nettisivuiltamme voit tarkastella yksittäisten arkkujen ja uurnien sekä valmiiden hautajaiskokonaisuuksien hintoja.

Seurakunnan kulut sisältävät yleensä uuden hautapaikan lunastuksen tai vanhan paikan hallinta-ajan jatkamisen, hautausmaksun ja haudan perushoidon. Tuhkahautauksen kulut ovat pääosin samat kuin arkkuhautauksessa, ainoastaan tuhkausmaksu tulee lisänä. Tuhkahautauksessa hautaushinnat ovat yleensä pienemmät kuin arkkuhautauksessa perustuen tarvittavan hautapaikan kokoon. Yleinen ja halvin tapa on sijoittaa tuhkat hautausmaan muistolehtoon.

Katso alta paikkakuntasi hautaushinnasto:

LATAA ILMAINEN OPAS HAUTAUSJÄRJESTELYIHIN

Lataa maksuton oppaamme ja lue, mitä vaiheita ja muistettavaa hautauksen järjestämiseen kuuluu.

Lataa opas