Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.

Hautaustapana arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja edelleen hyvin käytetty hautaustapa.

Tuhkan hautaaminen mereen

Tuhkien mereen hautaaminen on arvokas tapa jättää jäähyväiset.

Sotilaspastori – papin työ puolustusvoimissa

Sotilaspapit ovat Puolustusvoimien erikoisupseerin virassa työskenteleviä pappeja. Sotilaspapin työ on julistusta, opetusta ja sielunhoitoa.

Seurakuntapappi – papin tehtävät seurakunnassa

Pappeuteen liittyviä keskeisiä tehtäviä ovat jumalanpalvelus ja julistus, kirkon pyhät toimitukset, kristillinen kasvatus ja opetus sekä sielunhoito ja diakonia.

Sairaalapapit tukena kriisitilanteissa

Sairaalapapit tarjoavat lohtua, neuvontaa ja ohjausta potilaille ja heidän perheilleen sairauden, trauman tai kriisien aikana. Kaikissa suurissa sairaaloissa on vähintään yksi sairaalapappi.

Mikä on turistipappi?

Turistipapilla on monia samoja velvollisuuksia, kuin muilla seurakunnan papeilla, mutta painopisteenä turistipapilla on erityisesti alueen vierailijoiden ja paikallisen yhteisön tarpeiden palveleminen.

Kunnialaukaukset hautajaisissa

Kunnialaukausten ampuminen hautajaisissa on vanha seremoniallinen perinne jota suoritetaan usein sotilashautajaisissa.

Ennen hautajaisia – mitä tulee huomioida

Läheisen poismenon jälkeen on paljon asioita hoidettava ennen hautajaisia, riippuen roolistasi ja suhteestasi vainajaan. Tästä artikkelista voit lukea yleisiä vaiheita, jotka sinun on ehkä suoritettava ennen hautajaisia.

Hautapaikan selvittäminen

Hautapaikan selvittäminen aloitetaan yleensä seurakunnan tai seurakuntayhtymän hautauspalveluista.

Saattohartaus eli ulosveisuu

Läheisen kuoltua voidaan omaisten toiveesta vainajalle pitää Vanhan Kristillisen tavan mukaan saattohartaus eli "ulosveisuu".

Mikä on hautauslupa ja mihin sitä tarvitaan?

Hautauslupa on asiakirja joka nimensä mukaisesti antaa luvan menehtyneen henkilön hautaamiseen.

Erilaiset hautaustavat ja maksut

Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta myös kirkkoon kuulumaton vainaja on oikeutettu saamaan hautasijan.

Kuolema ulkomailla

Kuoleman yllättäessä ulkomailla apua ja neuvoa antaa lähin Suomen edustusto.

Kolumbaarioon hautaaminen

Kolumbaario eli uurnaholvi on tuhkauurnien säilytystila. Uurnaholveja on erilaisia ja ne voivat sijaita hautausmaan muurissa, kirkossa tai kappelissa.

Tuhkan luovutus krematoriosta

Suomessa hautauslaki määrää linjat tuhkauksen eri vaiheisiin. Tuhkat tulee haudata vuoden kuluessa tuhkauksesta. Tuhka luovutetaan omaisille aikaisintaan 2 viikkoa ennen hautausta.

Hautauksen historiaa

Arkkuhautaus on ollut käytössä ihmiskunnan kehittyneempien kulttuurien koko olemassaolon ajan.

Yleistä tietoa hautauksesta

Lue tuhkauksen ja arkkuhautauksen käytännön kulusta.

Miten koronavirus vaikuttaa hautajaisiin?

Koronapandemia vaatii muutoksia totuttuihin toimintatapoihimme.

Hautajaissanastoa

Mitä eroa on kuolintodistuksella ja kuolinilmoituksella? Mitä perunkirjoitus tarkoittaa ja kuka sen toimittaa?

Hautaustapana tuhkaus

Tuhkaus on hautaustapa, jossa ruumis poltetaan ja jäljelle jääneet tuhkat haudataan.