Sotilaspastori – papin työ puolustusvoimissa

Papin kirkollinen työ puolustusvoimissa

Sotilaspapit ovat Puolustusvoimien erikoisupseerin virassa työskenteleviä pappeja.

Sotilaspappi on uskonnollinen johtaja, joka tarjoaa henkistä ja emotionaalista tukea sotilashenkilöstölle ja heidän perheilleen. He palvelevat tyypillisesti armeijan haarassa upseerina ja tarjoavat uskonnollisia palveluita, neuvontaa ja sielunhoitoa sotilaille.

Sotilaspapin työtä puolustusvoimissa kutsutaan kirkolliseksi työksi. Sotilaspappien palvelusarvot ovat sotilaspastori, kenttärovasti ja kenttäpiispa. Sotilaspapit ovat valtion virkamiehiä, eli valtio maksaa heidän palkkansa.

Kirkon työtä puolustusvoimissa johtaa kenraalikuntaan lukeutuva kenttäpiispa.

Mitä sotilaspapin työnkuvaan kuuluu?

Sotilaspapin rooli voi olla haastava, sillä heitä kutsutaan usein tukemaan sotilaita vaikeissa ja vaarallisissa tilanteissa, myös taistelualueilla. He tekevät hartauksia, sakramenttien toimittamista ja tarjoavat sotilassielunhoitoa sotilaille jotka käsittelevät surua tai traumoja.

Sotilaspapit tekevät myös ihan tavallisia papin töitä, kuten kasteita, vihkimisiä, hautaan siunaamisia ja rippikoulujen järjestämistä.

Sotilaspapilta tukea saavat kaikki sotilasyhteisön jäsenet, niin työntekijät kuin varusmiehetkin. Alla olevasta videosta näet sotilaspapin kertovan työstään.

Sotilaspapit ovat tärkeä osa sotilasyhteisöä, koska he tarjoavat sotilaille lohtua, toivoa ja  tukea vaikeina aikoina.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.

Hautaustapana arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja edelleen hyvin käytetty hautaustapa.