Seurakuntapappi – papin tehtävät seurakunnassa

Papin työtä on ihmisten kohtaaminen

Papin tehtäviin seurakunnassa kuuluvat esimerkiksi jumalanpalvelukset, kastaminen, hautaan siunaaminen, avioliittoon vihkiminen ja rippikoulujen ohjaaminen.

Pappi kuuntelee, rukoilee ja keskustelee ihmisten kanssa, jotka tarvitsevat apua.

Seurakuntapapin työpäivät ovat erittäin vaihtelevia, mutta ihmisten kohtaaminen ja rinnalla kulkeminen ovat tärkeässä osassa papin työtä. Seurakuntapapin toimitukset painottuvat yleensä viikonloppuihin.

Muita papin tehtäviä ovat mm. sielunhoito, seurakunnan toiminnan kuten rukousryhmien, nuorisotyön, raamatuntutkinnon ja hyväntekeväisyystyön johtaminen ja järjestäminen. Seurakuntapapit vastaavat myös seurakunnan budjetin hallinnasta, henkilöstön ja vapaaehtoistyön valvonnasta sekä seurakunnan tilojen ylläpidosta.

Papiksi opiskellaan teologian opinnoilla ja pappina työskentely edellyttää pappisvihkimystä. Vihkimisestä päättävät piispa ja tuomiokapituli yhdessä.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.

Hautaustapana arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja edelleen hyvin käytetty hautaustapa.