Sairaalapapit tukena kriisitilanteissa

Sairaalapappi

Sairaalapapit tarjoavat lohtua, neuvontaa ja ohjausta potilaille ja heidän perheilleen sairauden, trauman tai kriisien aikana. Kaikissa suurissa sairaaloissa on vähintään yksi sairaalapappi.

Sairaalasielunhoitajan tehtävä

Suomen sairaaloissa työskentelee kaiken kaikkiaan yli sata sairaalapappia. Sairaalapapin tehtävänä on auttaa potilaita, perheitä ja sairaalan henkilökuntaa löytämään merkitystä ja toivoa haastavien olosuhteiden keskellä sekä tukea heidän henkistä ja emotionaalista hyvinvointiaan.

Sairaalasielunhoitajat ovat Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappeja joilla on erikoistumiskoulutus. Sairaalapapit työskentelevät yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa.

Sairaalapapit tarjoavat hengellistä hoitoa esimerkiksi rukoilemalla, kuuntelemalla, antamalla lohdutusta ja toivoa.

Sairaalapapit voivat myös tukea sairaalan henkilökuntaa, kuten lääkäreitä, sairaanhoitajia ja muita terveydenhuollon tarjoajia, jotka saattavat kokea stressiä, surua tai muita työhön liittyviä haasteita.

Sairaalapapin voi kutsua luokseen, vaikka ei olisikaan kirkon jäsen. Sairaalapapit toimii osana sairaalan organisaatiota, mutta ovat kirkon palveluksessa.

Sairaalapapin kanssa käydyt keskustelut ovat aina täysin luottamuksellisia ja tapahtuvat aina keskustelukumppanin ehdoilla. Alla olevasta videosta näet sairaalapapin kertovan työstään.

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.

Hautaustapana arkkuhautaus

Arkkuhautaus on vanha ja edelleen hyvin käytetty hautaustapa.