Tuhkan luovutus krematoriosta

Milloin vainajan tuhkat voi noutaa?

Suomessa hautauslaki määrää linjat tuhkauksen eri vaiheisiin. Tuhkat tulee haudata vuoden kuluessa tuhkauksesta. Tuhka luovutetaan omaisille aikaisintaan 2 viikkoa ennen hautausta. Painavasta syystä ja eri anomuksella voidaan tuhka luovuttaa aikaisemmin. Jos tuhkan hautaus tapahtuu ulkomailla, luovutetaan tuhka omaisille aikaisintaan 4 viikkoa ennen hautausta. Krematorion ylläpitäjä saa luovuttaa tuhkan vain haudattavaksi tai muulla tavoin pysyvästi yhteen paikkaan sijoitettavaksi. Peruslähtökohtana on siis, että tuhkaa säilyttäisi hautaamiseen tai muuhun lopulliseen sijoittamiseen asti joko krematorion ylläpitäjä tai sen hautausmaan ylläpitäjä, jonne tuhka on tarkoitus haudata tai sijoittaa muulla tavalla.

Kenelle tuhkat luovutetaan?

Luovutuksensaajaksi nimetyn henkilön on ennen tuhkan luovuttamista ilmoitettava kirjallisesti krematorion ylläpitäjälle, minne ja milloin tuhka tullaan sijoittamaan. Uurnaa noutavan henkilön on todistettava henkilöllisyytensä.  Tuhkan sijoittamiseen muualle kuin hautausmaalle on krematoriolle esitettävä myös alueen omistajan tai haltijan suostumus. 

Tuhkanluovutus hautaustoimistolle

Krematorion ylläpitäjä voi luovuttaa tuhkan hautausjärjestelyistä huolehtivan henkilön valtuuttamalle hautaustoimistolle. Hautapaikka ja hautauksen ajankohta on oltava krematorion tiedossa kirjallisena ennen luovutusta. Hautaustoimisto kuljettaa tai huolehtii postituksen uurnan hautausmaalle, mihin tuhkat sirotellaan tai uurna haudataan. Jos omainen haluaa sirotella tuhkat luontoon tai omalle tontille, toimitetaan uurna kuitenkin paikkakunnan seurakunnan tiloihin, josta omainen voi uurnan noutaa sirottelua varten. 

Muita kiinnostavia artikkeleita

Näin teet kuolinilmoituksen ja muistokirjoituksen

Maksullisen kuolinilmoituksen sanomalehteen voi tehdä heti, kun tieto läheisen poismenosta saadaan.

Mitä tehdä kuolleen läheisen some-tileille?

Kun läheinen kuolee, vastuu somepalveluiden sulkemisesta jää kuolleen omaisille. Monilla isommilla yrityksillä on selkeät käytännöt kuinka toimitaan käyttäjän kuollessa.

Kuoleman jälkeen hoidettavat asiat

Läheisen menettäminen on aina raskas tilanne, mutta siitä huolimatta on paljon hoidettavia asioita.