Hautajaissanasto

Mitä eroa on kuolintodistuksella ja kuolinilmoituksella? Mitä perunkirjoitus tarkoittaa ja kuka sen toimittaa? Hautajaisiin liittyy paljon sanoja, joiden merkitys ei ole selvä ensi kertaa tilaisuutta järjestävälle. Listasimme tähän hautajaisiin liityviä sanoja selityksineen sekä niihin liittyviä yleisimpiä kysymyksiä.

A

Adressi. Juhlava julkilausuma, joka sisältää onnittelun, kiitoksen tai suruvalittelun. Hautajaisten yhteydessä käytetään suruadressia (ks. suruadressi).

Arkun kantaja. Henkilö, joka sovitaan kantamaan arkkua siunauspaikalta haudalle tai autoon. Yleensä vainajan lähiomainen. Kuka sopii arkun kantajaksi?

Arkkuhautaus. Perinteinen hautaustapa, jossa vainaja haudataan maahan arkussa. Arkkuhautaus vai tuhkaus? Millaisen arkun valitsen?

Arkkulaite. Omaisten hankkima kukkalaite, joka asetetaan arkun päälle siunaustilaisuuden ajaksi. Millaiset kukat sopivat hautajaisiin?

H

Hautamuistomerkki. Hautapaikalle pystytetty kivi tai muu muistomerkki. Milloin hautakivi tulee hankkia?

Hautauslupa. Asiakirja, jonka laatii vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri. Lupa toimitetaan hautausmaan ylläpitäjälle ja tuhkahautauksessa myös krematorioon.

Hiljainen tilaisuus. Tuhkahautauksessa mahdollinen vaihtoehto, jossa arkku jätetään siunaustilaisuuden päätteeksi paikalleen. Hautajaisvieraiden poistuttua suntio ja hautaustoimisto huolehtivat arkun kuljetuksen krematorioon.

K

Krematorio. Laitos, jossa suoritetaan tuhkauksia. Krematorion yhteydessä on tavallisesti ruumishuone, jäähdytyskammio ja tila muistotilaisuutta varten. Suomen laki valvoo krematorioita.

Kukkien laskeminen. Saattotilaisuuteen kuuluva osio, jossa hautajaisvieraat laskevat kukkatervehdykset arkun viereen ja lukevat muistovärssyn. Mitä sanoa arkun äärellä?

Kuolinilmoitus. Lehdessä tai verkossa julkaistava, yleensä maksullinen ilmoitus henkilön kuolemasta. Ennen hautajaisia laitettavassa ilmoituksessa voi olla mukana yleinen kutsu hautajaisiin. Hautajaisten jälkeen laitettava ilmoitus sisältää usein kiitoksen osanotoista.

Kuolinpesä. Vainajan varoista ja veloista muodostuva taloudellinen kokonaisuus. Kuolinpesän osakkaita ovat edesmenneen henkilön perilliset.

Kuolintodistus. Asiakirja, jonka laatii vainajaa viimeksi hoitanut lääkäri. Sisältää kuolemansyyt ja muut tiedot kuolemasta.

M

Muistolehto. Hautausmaalla tuhkatuille vainajille tarkoitettu hautauspaikka. Tuhka voidaan sirotella sinne tai haudata uurnan kanssa.

Muistopöytä. Perinteisesti muistotilaisuuteen koottu pöytä, jossa on vainajan kuva, kukkia, kynttilä sekä vainajasta kertovia esineitä.  

Muistotilaisuus. Hautauksen jälkeen järjestettävä tilaisuus, jossa kokoonnutaan ystävien ja sukulaisten kanssa muistelemaan vainajaa. Mitä muistotilaisuudessa tapahtuu?

Muistovärssy. Runo, joka kertoo surusta ja ilmaisee osanottoa. Kirjoitetaan hautajaiskukkiin tai suruadressiin. Mitä kirjoitan adressiin?

P

Polttohautaus. Ks. tuhkahautaus.

Perunkirjoitus. Perunkirjoituksessa selvitetään vainajan varat ja velat kuolinhetkellä. Pakollinen jokaiselle Suomessa vakinaisesti asuvalle henkilölle. Perunkirjoituksessa laaditaan perukirja. Mitä tietoja perunkirjoitusta varten tarvitaan?

S

Saattotilaisuus. Hautaustilaisuus, joka järjestetään yleensä kirkossa, kappelissa tai haudalla. Sisältää yleensä musiikkia, puheita ja kukkatervehdyksiä. Mitä saattotilaisuudessa tapahtuu?

Saattoväki. Hautajaisvieraat.

Siunaussanat. Siunaustilaisuuteen liittyvä osa, jossa pappi siunaa vainajan ja tekee hiekalla ristinmerkin arkun päälle.

Siunaustilaisuus. Kirkollinen saattotilaisuus, jonka keskeisenä osana on vainajan siunaaminen. Miten siunaustilaisuus etenee?

Siviilihautajaiset. Hautajaiset, jotka eivät sisällä uskonnollisuutta. Millaiset ovat uskonnottomat hautajaiset?

Sukuhauta. Hautapaikka, johon on varattu tilaa useammalle sukulaiselle.

Suntio. Kirkossa työskentelevä henkilö, joka huolehtii kirkkorakennuksesta ja muista seurakunnan tiloista. Osallistuvat kirkollisten toimitusten valmisteluun. Seurakunnassa on yleensä yksi suntio.

Suruadressi. Hautajaisten yhteydessä käytetty tapa osoittaa surunvalitteluja omaisille. Kaksitaitteinen painettu kaavake, johon kirjataan osanotot. Miten adressi luetaan?

Suruhuntu. Huntu, jonka leski voi halutessaan pukea hautajaisiin. Miten nainen pukeutuu hautajaisiin?

Surunappi. Nappi, joka kuvaa menetystä. Hautajaisissa vainajan mies tai pojat voivat halutessaan käyttää puvuntakin kauluskäänteessä. Voidaan pitää vaatteissa myös hautajaisten jälkeen. Miten mies pukeutuu hautajaisiin?

Surunauha. Hautajaisissa vainajan mies tai pojat voivat halutessaan käyttää vasemmassa hihassa.

T

Testamentti. Tahdonilmaisu, jolla ilmoitetaan tahto omaisuuden jakamisesta kuoleman jälkeen. Yleistestamentissa määrätään koko omaisuus tai määrätty murto-osa tietylle henkilölle, josta tulee kuolinpesän osakas. Erityistestamentissa tietyt esineet tai määräsumma määrätään testamentin saajalle, mutta tämä toteutetaan ennen muuta perinnönjakoa.

Tuhkahautaus. Hautaustapa, jossa ruumis poltetaan krematoriossa. Vainajan poltto tapahtuu arkussa ja palamisesta syntyvä tuhka laitetaan uurnaan. Uurna haudataan hautausmaalle tai tuhka ripotellaan muistolehtoon tai luontoon. Mihin tuhkan voi ripotella?

Tuhkaus. Ks. tuhkahautaus.

Tuhkauurna. Tuhkahautauksessa käytettävä kannellinen astia, johon laitetaan vainajan tuhka. Millaisen uurnan valitsen?

V

Vapaa hautausmaa. Uskontokuntiin sitoutumaton hautausmaa. Mihin kirkkoon kuulumaton haudataan?

Virkatodistus. Seurakunnan tai maistraatin laatima todistus, joka sisältää vainajan henkilötiedot, kuolinpäivän sekä puolison ja perillisten tiedot. Tarvitaan esimerkiksi vainajan pankkiasioiden hoitamiseen. Omaiset hankkivat tarvittaessa.

U

Uurna. Ks. tuhkauurna.

Uurnanlaskutilaisuus. Tuhkahautauksessa uurnan laskun yhteydessä järjestettävä jäähyväistilaisuus. Voi korvata kokonaan saattotilaisuuden.

LATAA ILMAINEN OPAS HAUTAUSJÄRJESTELYIHIN

Lataa maksuton oppaamme ja lue, mitä vaiheita ja muistettavaa hautauksen järjestämiseen kuuluu.

Lataa opas